Dissertations

2014

Fülöp Bálint, MSc diplomamunka: InSb nanopálca alapú áramkörök készítése és transzport vizsgálata

2013

Gubicza Ágnes, MSc diplomamunka: Nanoméretű Ag2S memrisztorok kapcsolási jelenségei

Magyarkuti András, MSc diplomamunka: Pásztázó szondás mikroszkóp fejlesztése

2012

Makk Péter, PhD dolgozat: Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms

Balogh Zoltán, MSc szakdolgozat: Egyedi molekulák alacsony hőmérsékleti kontaktálása Pósa László, MSc szakdolgozat: Atomi méretű nanoszerkezetek létrehozása elektromigrációs technikával

Scherübl Zoltán, MSc szakdolgozat: Gyenge lokalizáció InAs nanoáramkörökben Magyarkuti András, TDK dolgozat: Pásztázó szondás mikroszkóp fejlesztése

Gubicza Ágnes, TDK dolgozat: Nanométeres skálájú memrisztorok kapcsolási dinamikájának kísérleti vizsgálata

2011

Geresdi Attila, PhD thesis: Local probing of electronic transport with point contact Andreev reflection measurements

Balogh Zoltán, TDK dolgozat: Molekuláris kontaktusok vizsgálatára alkalmas mérőrendszer fejlesztése

Magyarkuti András, TDK dolgozat: Vezetőképesség és erő egyidejű mérése atomi méretű kontaktusokban

Magyarkuti András, BSc thesis: Atomi méretű kontaktusok „memóriajelenségeinek” vizsgálatára alkalmas mérőrendszer fejlesztése

Gergő Fülöp, MSc thesis: Improvement of the Cooper pair splitter nanocircuit

Tóvári Endre, MSc thesis (leadás utáni apró javításokkal): Grafénen alapuló áramkörök készítése és transzport tulajdonságainak vizsgálata

2010

Pósa László, TDK dolgozat: Atomi szintű önszerveződő struktúrák vizsgálata törőkontaktus módszerrel

Pósa László, BSc thesis: Edzés és hőkezelés hatása atomi méretű kontaktusok viselkedésére

Balogh Zoltán, BSc thesis: Atomi és molekuláris kontatkusok nemlineáris jelenségei

Márton Attila, BSc thesis: Nanoméretű áramkörök vizsgálata alacsony hőmérsékleten

Vigh Máté MSc thesis: Atomi és molekuláris nanokontaktusok új vizsgálati módszerei

Gyenis Andras MSc thesis: Rezisztív memória-effektusok atomi és mezoszkópikus kontaktusokban

2009

Gergő Fülöp, BSc thesis: Creating nanostructures using electron beam lithography

2008

Gyenis András, TDK dolgozat: Spin nyomaték granuláris nanoszerkezetekben

2007

Geresdi Attila, Diploma: Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetőkben

Makk Péter, Diploma: Molekuláris nanokontaktusok vizsgálata MCBJ technikával

2006

Makk Péter, TDK dolgozat: Molekuláris nanokontaktusok vizsgálata

2005

Csonka Szabolcs, PhD thesis: Electron transport in atomic and molecular junctions